Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebna dokumenta

Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebna dokumenta

POTREBNI DOKUMENTI

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeće:

 • Popunjena C1 prijava
 • Popunjena C2 prijava
 • Popunjena C3 prijava
 • Originalni izvod iz celokupne evidencije rođenih ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (tj. Rodni list koji sadrži i podatke o vašem roditelju ili registar domaćinstva, porodičnu knjigu itd.)
 • Ovjerena kopija dokaza o promjeni imena (ankete o izjavama ili ekvivalent nadležnosti, ako je primjenjivo)
 • Ovjerena kopija trenutnih nacionalnih ličnih karata (djeca mlađa od 16 godina su izuzeta)
 • Ovjerena kopija trenutnih (ih) pasoša (i) sa imenom, fotografijom državljanstva / državljanstva, datuma i mjesta izdavanja, datuma isteka, broja pasoša i zemlje izdavanja.
 • Rezultati testiranja na HIV ne smiju biti stariji od 3 mjeseca (izuzeta su djeca mlađa od 12 godina)
 • Policijsko uverenje „potvrda o nepostojanju krivične evidencije“ ili „potvrda o policijskom odobrenju“ iz države državljanstva i bilo koje zemlje u kojoj ste živeli više od 1 godine u poslednjih 10 godina (deca mlađa od 16 godina su izuzeta)
 • Šest (6) fotografija veličine otprilike 35 x 45 mm, snimljene u proteklih šest (6) meseci (napomena: jedna od fotografija mora biti overena i priložena uz obrazac C2)

Državljanstvo Saint Kittsa i Nevisa Potrebna dokumenta

Ostala prateća dokumenta potrebna od glavnog podnositelja zahtjeva:

 • C4 obrazac za prijavu (opcija SIDF)
 • Završen kupoprodajni ugovor (odobrena opcija za prodaju nekretnina)
 • Najmanje 1 izvorna stručna referenca (npr. Odvjetnika, javnog bilježnika, ovlašteni računovođa ili drugog sličnog stručnjaka) ne starija od 6 mjeseci.
 • Izjave banke za razdoblje od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva
 • Barem 1 izvorno referentno pismo banke izdato od međunarodno priznate banke, ne starije od 6 mjeseci.
 • Ovjerena kopija vojnih zapisa ili izuzeće od vojne službe (ako je primjenjivo)
 • 1 originalni dokaz o prebivalištu (npr. Ovjerena kopija nedavnog računa za komunalne usluge ili izvoda sa punim imenom i adresom ili pismena potvrda banke, odvjetnika, ovlaštenog računovođe ili javnog bilježnika).
 • Pismo (e) o zapošljavanju u kojem se navodi početak zaposlenja, položaj koji se održava i zarađena plata
 • Ovjerena kopija dokumenata o poslovnoj licenci ili osnivanju
 • 1 Originalni izvadak matične knjige ili ovjerena kopija potvrde o venčanju, ako je primjenjivo (tj. Ako se vjenčane osobe prijavljuju zajedno).
 • Ovjerena kopija dokumenata o razvodu (ako je primjenjivo).
 • Izjava i dokazi o izvoru fonda koji će biti uložen u St Kitts i Nevis
 • Izjava o finansijskoj podršci za podnosioce predstavke u dobi između 18 i 30 godina
 • Ovjerena kopija univerzitetskih diploma (po potrebi)
 • Ograničena punomoć